Duurzaamheid

 

Voor Coeck is duurzame groei opgewaardeerd tot één van de belangrijkste doelstellingen. We zijn er namelijk van overtuigd dat wie niet duurzaam kan groeien, niet zal groeien. Alle investeringen en belangrijke beslissingen worden daarom afgetoetst aan de implicaties op economisch, sociaal en milieuvlak. Daarbij streven we naar een evenwicht tussen deze drie principes en duurzaamheid.

Er werd een duurzaamheidsverslag opgemaakt, volgens de internationaal erkende GRI-richtlijn. Door een analyse te maken van onze huidige situatie, kunnen we overgaan tot een formeel duurzaamheidsbeleid gericht op het continu verbeteren van onze parameters.

Coeck is ISO 14001 gecertificeerd. Dit houdt in dat we een milieuzorgsysteem voeren, en proberen om op dit vlak tot een continue verbetering te komen. Bekijk hier de beleidsverklaring omtrent het integraal milieuzorg managementsysteem.

Download:

 

 

 

 

Duurzaamheidsverslag 2010

Duurzaamheidsverslag 1

Duurzaamheidsverslag 2012