Vakantieregeling

Tijdens het bouwverlof in juli 2017 blijven onze diensten graag te uwer beschikking, met
uitzondering van enkele praktische regelingen:

Feest-en brugdagen
Op onderstaande data zijn onze kantoren gesloten en worden er desgevallend ook geen
leveringen uitgevoerd.
Vrijdag 21 juli 2017
Maandag 14 augustus 2017
Dinsdag 15 augustus 2017

Zomervakantie
Tijdens het jaarlijks bouwverlof van maandag 10 juli t.e.m. vrijdag 28 juli 2017
is er voor u onze jaarlijkse permanentie voorzien zodat de leveringen gewaarborgd blijven,
mits inachtneming van volgende regeling.

Franco leveringen:
kunnen per EDI-order, per mail of per fax doorgegeven worden.
Mail adres : leveringen@coeck.be – Faxnummer : 03/880.75.10

Afhalingen:
zijn enkel mogelijk in de voormiddag van 8u00 tot 12u00 en uitsluitend per volledige paletten.
Mail adres : leveringen@coeck.be – Faxnummer : 03/880.75.10

Onze diensten orderverwerking en dispatching zijn bereikbaar tijdens de werkdagen op
het hoofdnummer 03/880.75.00 tussen 8u30 en 17u00.

Tijdens de vakantieperiode zijn beperkte vertragingen bij uitleveringen niet uitgesloten.
Wij danken u voor uw begrip en blijven steeds te uwer beschikking voor bijkomende
inlichtingen.