Mechanische weerstand

Stabiliteit is zowat de regel nummer één in het bouwproces. Betonblokken zijn uitermate geschikt voor de constructie van dragend metselwerk of ruimte-scheidende wanden. Coeck betonblokken onderscheiden zich door hun degelijkheid, hoge draagkracht en levensduur. Onze betonblokken behoren tot Categorie I [NBN EN 771-3] en worden ingedeeld in kwaliteitscategorieën volgens de combinatie van de druksterkteklasse en de specifieke volumemassa.

Druksterkte klasse [ƒbm]
De benedengrenswaarde fbm is de genormaliseerde gemiddelde drukweerstand in N/mm². De resultaten, uitgedrukt in N/mm², geven aan in hoeverre de specifieke betonblok bestand is tegen verticale drukkrachten. De metselwerkconstructies worden berekend volgens Eurocode 6 [NBN EN 1996-1-1] en zijn nationaal toepassingsdocument [NBN EN 1996-1-1 ANB].

Schijnbaar droge volume massa [ρ]
De bovengrenswaarde van de droge volumemassa uitgedrukt in ton/m³.

Drukweerstand van metselwerk
Voor het berekenen van de mechanische stabiliteit van een wand dient er rekening gehouden te worden met een aantal factoren zoals o.m. soort belasting, type mortel, slankheid, lengte, excentriciteit en inklemming. De berekeningsmethoden zijn terug te vinden in Eurocode 6.

Onder de rubriek "soorten en types" vindt u de specifieke drukweerstand terug per type betonblok.