Toepassingen en verwerkingen

Coeck betonblokken vormen de basis voor verschillende soorten afwerkingen, zowel binnen als buiten. Bepleisteren, schilderen, aanbrengen van sierpleister,…
In de tabel vindt u de indeling in soorten metselwerk en de bestemming. Het soort metselwerk is bepalend voor de bijzondere prestatie-eisen die aan de metselstenen gesteld worden. 

Voor de verwerking van onze betonblokken adviseren wij het gebruik van metselmortel type M10 (N/mm²) volgens norm NBN-EN 998-2. Wanneer specifieke eisen gesteld worden aan het metselwerk, zijn de berekeningsmethoden beschreven in de Eurocode 6.