Vochtgedrag

Betonblokken kennen een bijzonder laag vochtgedrag, wat betekent dat krimp en opzwelling tot een minimum beperkt worden. Het vochtgedrag, dat de krimp en opzwelling bepaalt, van alle betonmetselstenen met code A1, A2 en C (volgens tabel onder toepassingen en verwerkingen) die bestemd zijn voor buiten- en grondmetselwerk is niet groter dan 0,45 mm/m. Voor klasse B & D geldt < 0,60 mm/m.

Klasse A1, A2 en C       < 0,45 mm/m
Klasse B & D                 < 0,60 mm/m