Logistiek

De geografische ligging aan de Rupel, centraal op de as Antwerpen - Brussel, maakt het mogelijk een sterke logistieke organisatie uit te bouwen. Aanvoer van grondstoffen via de waterweg en maximale inzet van uitgaande goederenstromen via de binnenvaart betekenen een vermindering van het wegtransport.