Materiaal

De materialenstroom, de pijler waarbij we streven naar een jaarlijkse reductie van ons materiaalgebruik en de uitval, tezamen met een maximaal gebruik van duurzame materialen.