Is waterpasserende bestrating verplicht bij nieuwbouw of heraanleg?

01 oktober 2023

Dit hangt af van de gemeente waar u woont, volgens de gewestelijke verordening hemelwater is het aanleggen van een waterpasserende bestrating niet verplicht maar geeft wel recht op vermindering van uw oppervlakte verplichte infiltratievoorziening.

Er zijn echter wel gemeentelijke besluiten die afwijken en het aanleggen van waterpasserende bestrating wel verplicht maken bij nieuwbouw, uitbreiding of heraanleg.
Ga hiervoor best even te raden bij uw gemeente.

Meer weten over waterinfiltratie:

Gerelateerde producten en categoriën