Is waterdoorlaatbare bestrating verplicht bij nieuwbouw of heraanleg?

01 juni 2018

Dit hangt af van de gemeente waar u woont, volgens de gewestelijke verordening hemelwater is het aanleggen van een waterdoorlaatbare bestrating niet verplicht maar geeft wel recht op vermindering van uw oppervlakte verplichte infiltratievoorziening.

Er zijn echter wel gemeentelijke besluiten die afwijken en het aanleggen van een waterdoorlaatbare wel verplicht maken bij nieuwbouw, uitbreiding of heraanleg.
Ga hiervoor best even te raden bij uw gemeente.

Meer weten over waterinfiltratie:

Gerelateerde producten en categoriën