Plaatsing op tegeldragers, instructies voor de doe-het-zelver

01 juni 2018

Tegeldragers worden geplaatst op een stabiele en vlakke ondergrond, indien er geen vlakke ondergrond is dient u eerst een uitvullaag aan te brengen door middel van een chape of egalisé.

Plaats de eerste keramische tegel op tegeldragers op de juiste hoogte en waterpas in beide richtingen. De hoogte van de tegeldrager kan aangepast worden door het voetstuk vast te houden en te draaien aan het middenstuk met de hand of met de bijhorende sleutel. Wanneer de eerste keramische tegel geplaatst is, kan men de rest van de tegels plaatsen voortgaande op de reeds geplaatste tegel.

Bij grotere oppervlaktes kan men best werken met een touw om de correcte hoogte aan te houden. Plaats eerst een tegel aan het begin en einde op tegeldragers op de correcte hoogte en span dan een touw van tegel naar tegel, zo kan men de rest van de tegeldragers afstemmen in de hoogte.

HOEVEEL TEGELDRAGERS HEB IK NODIG?
aantal tegels in de lengte + 1
x aantal tegels in de breedte + 1
= het aantal benodigde tegeldragers

Deze berekening houdt geen rekening met extra tegeldragers ter ondersteuning in het midden of de zijkant. Indien extra ondersteuning bij bv. grote formaten of rechthoekige formaten nodig is, moeten deze nog bijgeteld worden.


HOEVEEL KERAMISCHE TEGELS MOET IK BESTELLEN?
Voor het berekenen van het aantal benodigde tegels dient u eerst de oppervlakte uit te rekenen.
lengte x breedte in meter
bv. 6m x 4m = 24m²

Afhankelijk van het formaat bepaalt u het aantal tegels per/m²
40x40cm : 6,25 st/m²
60x60cm : 2,78 st/m²
80x80cm : 1,56 st/m²
20x120cm : 4,17 st/m²
40x120cm : 2,08 st/m²

Op basis hiervan kan u het aantal tegels uitrekenen :
oppervlakte in m²
x aantal stuks/m²
= het aantal benodigde tegels
bv. U kiest voor een tegel met formaat 60x60 : 24 x 2,78 = 67 tegels

Hierbij dient u bijkomend nog een marge van 5% snijverlies bij te rekenen!