Innovatie

Innovatie is de hoeksteen van elke gezonde onderneming. Dat geldt ook voor Coeck. Met innovatieve aanpassingen willen we onze producten en processen steeds duurzamer maken. Van leveranciers en klanten verwachten we dezelfde ambitie.

duurzaamheid innovatie
 

Kleine milieu-impact

Bij Coeck streven we naar innovatieve producten met een kleine milieu-impact. Zo zijn er onze CO2-neutrale betonblokken, die we ontwikkelden op basis van een levenscyclusanalyse. Die liet ons toe om de carbon footprint van de blokken maximaal te verkleinen.

Of neem ons assortiment waterpasserende bestrating: een voorbeeld van hoe een product zelfs een positieve impact kan hebben op het milieu. Op regelmatige tijdstippen voeren we duurzame aanpassingen uit aan ons gehele productgamma.

 

Procesemissies terugschroeven

Beton – een belangrijk product in ons gamma – heeft een negatieve milieu-impact. Om beton te maken heb je immers cement nodig, en dat heeft een grote CO2-voetafdruk. We zoeken daarom naar innovatieve oplossingen om de productie van beton te verduurzamen.

Zo bekijken we of we het traditionele bindmiddel in cement kunnen vervangen door hoogovenslak, een duurzamer alternatief. Daardoor zouden de procesemissies dalen. Zonder in te boeten aan kwaliteit in productie, dat spreekt voor zich.

duurzaamheid innovatie
duurzaamheid innovatie
 

De bouwsector en de cementindustrie hebben samen een traject uitgewerkt om de cementproductie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De maatregelen in die ‘Roadmap 2050 – Cementing the European Green Deal’ kunnen de CO2-uitstoot met 65 tot 70% verlagen. De overige emissies moeten via koolstofcaptatietechnologie worden opgevangen en gezuiverd.

 

Deel van een duurzame keten

De ambities die we onszelf opleggen verwachten we ook van leveranciers. Zij moeten een duurzaamheidsbeleid hebben en we verdelen hen onder in niveaugroepen.

- Van A: gecertificeerde leveranciers met een positieve milieu-impact;
- tot E: bedrijven die minimale inspanningen doen.

Ook bij klanten ondersteunen we projecten die aanleunen bij onze duurzaamheidsstrategie. We merken bovendien een mentaliteits-wijziging: steeds meer bedrijven en particulieren willen weten of ze duurzame producten kopen.

duurzaamheid innovatie

 

Duurzaamheid en Coeck

 

Om onze doelstellingen te realiseren, zetten we heel wat concrete projecten op. Download onze duurzame krant en ontdek onze duurzaamheidsinitiatieven.

DOWNLOAD ONZE DUURZAME KRANT