Materiaal

Afval tot een minimum beperken en zo weinig mogelijk materialen gebruiken: het zijn belangrijke doelstellingen voor Coeck.
Onder meer puin afkomstig van onze betonproductie willen we maximaal hergebruiken om de kringloop te sluiten.

duurzaamheid materiaal
 

Minder betonafval

Veel van ons afval is afkomstig van de betonproductie. Met aanpassingen aan onze machines willen we dat afval terugdringen. En dat lukt: tussen 2015 en 2021 daalde onze hoeveelheid betonpuin met meer dan 37%. Het puin dat we nu nog produceren gaat naar een erkende verwerker, die het merendeel recycleert tot funderingsmateriaal voor de wegenbouw.

 

Minder verpakkingsafval

We gebruiken zoveel mogelijk recyclaat in onze verpakkingen om de impact van dit soort afval te verkleinen. Verder proberen we te werken met minder verpakkingsmaterialen. Plastic pallethoezen bijvoorbeeld, die we vroeger het hele jaar door gebruikten om onze producten te beschermen tegen de regen, zetten we enkel nog in tijdens de winterperiode.

duurzaamheid materiaal
duurzaamheid materiaal
 

Recuperatie van maatwerk

Een andere afvalstroom is maatwerk in keramiek van onze productieafdeling Covarte, dat stuk is gegaan bij verwerking of transport. Denk bijvoorbeeld aan keukenwerkbladen. Maatwerk waar breuk op ontstaat kan niet altijd verwerkt worden tot iets anders. Daarom recupereren we het materiaal door er stalen uit te verzagen voor klanten en voor onze verkopers.

 

Meer aandacht voor hergebruik

In de toekomst willen we bij Coeck meer inzetten op circulaire toepassingen. Zo streven we ernaar om ons betonpuin te hergebruiken in basisproducten. Daarnaast loopt er een onderzoeksprogramma om ook andere soorten recyclagegranulaten te verwerken in de productie.

We werken bovendien mee aan de ZIN-werf van de Vlaamse overheid, waarvoor we een Cradle to Cradle-certificaat behaald hebben. Het certificaat bevestigt dat de producten die we leveren voor de werf optimaal gebruikt kunnen worden in een circulaire economie.

Meer weten?
duurzaamheid materiaal illu
coeck beeld6 duurzaamheid materiaal 1000x704
 

Een circulaire toepassing die al op punt staat op onze site is de recuperatie van regenwater. Het hemelwater dat onder meer op onze productieloods valt, hergebruiken we in de zomer om grote stapels zand en andere grondstoffen te bevochtigen. Zo voorkomen we stofhinder.

Om nog meer regenwater te recupereren de komende jaren willen we spaarbekkens aanleggen. Dat water zou dan gebruikt worden in onze betonproductie of voor de klimatiseringsinstallatie van droogkamers.

Duurzaamheid en Coeck

 

Om onze doelstellingen te realiseren, zetten we heel wat concrete projecten op. Download onze duurzame krant en ontdek onze duurzaamheidsinitiatieven.

DOWNLOAD ONZE DUURZAME KRANT