Logistiek

Het hoofddoel van Coeck op logistiek vlak is om een modal shift te maken van vrachtwagenvervoer naar binnenvaart.
Onze ligging aan de Rupel maakt dat mogelijk. Ook onze klanten moedigen we aan om te kiezen voor rivieren en kanalen.

duurzaamheid logistiek
 

In- en uitgaande stromen

Momenteel bereikt meer dan 80% van onze grondstoffen ons per schip. Op termijn moet dat 100% worden. Wat uitgaande stromen betreft, zaten we in 2021 aan zes procent. Ons doel is daar om in 2025 tien procent van alle palletladingen te vervoeren via binnenvaart.

Om het aantal wegtransporten verder te beperken, controleren we of vrachtwagens die buitengaan voldoende geladen zijn. We gaan tegelijk na of de levering volledig is, wat naleveringen voorkomt.

 

Eerste keuze

In 2010 waren we met Coeck een pionier op het vlak van binnenvaart. Vandaag is vervoer via binnenschip onze eerste transportkeuze. De ligging van ons bedrijf aan de Rupel maakt die keuze haalbaar.

Om in de toekomst een voortrekkersrol te blijven vervullen, sporen we onze klanten aan om ook voor binnenvaart te kiezen. Bij klanten die verder van het water liggen, zetten we een combinatie van vervoermiddelen in.

duurzaamheid logistiek

 

Duurzaamheid en Coeck

 

Om onze doelstellingen te realiseren, zetten we heel wat concrete projecten op. Download onze duurzame krant en ontdek onze duurzaamheidsinitiatieven.

DOWNLOAD ONZE DUURZAME KRANT